گره کور بازار سرمایه

سیدمحمود حسینی چاپ شده در روزنامه اقتصادی تعادل بی‌شک اگر سال ۹۷ به مردم عادی که به سرمایه‌گذاران خرد در بورس تبدیل شدند، گفته می‌شد که بعد از رشدی عجیب و بی‌پایه قرار است گره در سرمایه‌شان بیفتد، هرگز کوچک‌ترین سرمایه‌گذاری در آن نمی‌کردند. اما مسلما افرادی که کارشان پول…