رنگ فریب بورس

رنگ فریب بورس سیدمحمود حسینی منتشر شده در روزنامه اقتصادی تعادل امروز بازار قرمز بود یا سبز؟ پرسشی که توسط بسیاری از سهامداران ممکن است پرسیده شود. به نظر می‌رسد این رنگ‌ها هم باعث شده است که مسوولان و متولیان بازار سرمایه راه را گم کنند و البته از آنها…