مسیر موفقیت در ترید و معامله گران موفق

موفقیت مستمر در معامله گری بهترین چشم اندازی است که یک فرد می تواند دنبال کند. این چشم انداز چنان جامع است که تمام اهداف خرد و کلان یک معامله گر را در دل خود دارد. معامله گر موفق، هم سود کسب می کند، هم آرامش دارد، هم پیشرفت می کند و از زندگی لذت می برد. همانطور که شکست های تریدرها شباهت های بسیاری دارد، ویژگی معامله گران موفق هم اینگونه است.

آنها هر چند در جزییات و خصوصیات فردی خیلی متفاوت هستند ولی در ویژگی هایی که به عنوان یک معامله گر موفق دارند اشتراکات بسیاری دارند.

در بحث موفقیت و کسب موفقیت در ترید نکته منفی این است که این ها خوی و خصلت و ویژگی های رفتاری هستند و چیزی نیست که با دوره و کارگاه آموزشی به دیگران یاد داد. بلکه باید در درون آنها این ویژگی ها را پروش داد تا به عنوان نتیجه در رفتار خودشان را نشان دهند.

پنجاه(۵۰) خصوصیت معامله گر موفق

در این مقاله به پنجاه خصوصیت معامله گر موفق  به صورت تیتروار اشاره می شود. این ویژگی ها که از خصوصیات بارز و اساسی هر معامله گر موفق است در سه گروه زیر قابل دسته بندی است:

  • معامله گران موفق چگونه افرادی هستند؟
  • معامله گران موفق چه ویژگی، باورها و افکاری دارند؟
  • معامله گران موفق چگونه معامله می کنند؟

مطالعه این ویژگی به عنوان خطوط راهنمایی می تواند برای آشنایی و ایجاد این ویژگی در خودمان کاربرد داشته باشد. دانستن این مسائل در درک روانشناسی معامله گری بسیار کارگشا بوده  و حرکت به سمت تکامل در معامله گری را تسهیل می کند. زیرا می تواند به عنوان یک دستورالعمل خوبی مسیر را نشان دهند.

سید محمود حسینی

معامله گران موفق چگونه افرادی هستند:

معامله گران موفق افراد خوشبینی هستند . آنها پیوسته از بدبینی حذر می کنند.

معامله گران موفق افرادی با انضباط هستند.

معامله گران موفق دارای افکار و روحیه ای آرام و خالی از دغدغه خاطر می باشند.

معامله گران موفق در مقابل ترس تسلیم نمی گردند.

معامله گران موفق هنگام احساس زیاده طلبی بر آن احساس غلبه می کنند.

معامله گران موفق افرادی مصمم ٬ با اراده و فعال هستند.

معامله گران موفق واقع بین بوده و معاملات خود را بر پایه احساسات و اعتقادات انجام نمی دهند.

معامله گران موفق روند را دوست خود می دانند.

معامله گران موفق بیش از حد بخود اطمینان نمی کنند.

معامله گران موفق همواره دارای هدفی معین می باشند.

معامله گر موفق اعتماد به نفس دارد ولی مغرور نمی شود.

معامله گر موفق از غلبه احساسات بر عقلش جلوگیری می کند.

معامله گر موفق در گذشته زندگی نمی کند و دائم حسرت زیان ها گذشته را نمی خورد و همچنین از سود های حاصله مغرور نمی شود معامله گر موفق در آینده زندگی نمی کند و اسیر پیشداوری های خود نیست بلکه سناریوهای مختلف صعودی و نزولی و احتمالات مختلف را بررسی کرده و برای هر احتمال طرح مشخصی برای معامله تهیه می کند.

معامله گران موفق مثبت گرا و واقع بین هستند.

معامله گران موفق از ابتدا موفق نبوده اند بلکه این راه را به تدریج پیموده اند.

معامله گران موفق از اشتباهات خود پند گرفته و اشتباهات را بعنوان راهنما تلقی می نمایند.

معامله گران موفق افرادی آرام ٬ راضی و خرسند ٬ دلیر و برد بار و شکیبا هستند.

معامله گران موفق در هردو حالت سود و زیان یکسان و خوددار ٬ قانع و منطقی می باشند.

معامله گران موفق چه ویژگی ها، باورها و افکاری دارند:

معامله گران موفق تا زمانی که مهارت کامل جهت کسب منافع بزرگ بدست نیاورده اند ٬ از سودهای کوچک بدفعات و کرات استفاده می نمایند.

معامله گران موفق میدانند که کسب موفقیتهای کوچک نقطه شروع موفقیتهای بزرگ می باشد.

معامله گران موفق میدانند که حتی در آ خرین لحظه موفقیت امکان ضرر وجود دارد.

معامله گران موفق مرز بین تحلیل و ترید را خوب می شناسند .

معامله گر موفق طرح مکتوبی برای معاملات خود دارد .

معامله گر موفق در مواقعی که آمادگی کامل روحی و جسمی برای معامله را ندارد معاملات را متوقف می کند .

معامله گران موفق هیچگاه با شک و تردید وارد بازار نشده و پیوسته بر این باورند که عدم نفع بهتر از ضرر است.

معامله گر ان موفق از نتایج معاملات خود در هر صورت کمتر متاثر می گردند.

معامله گران موفق خود را از قید کلیه اعتقادات و باورها منفی و پیش بینی ها آزاد نموده و فقط به آنچه در زمان حال می گذرد توجه می نمایند.

معامله گران موفق می دانند که در محیط بازار داشتن روحیه مثبت پایه و اساس افزایش سرمایه می باشد.

معامله گران موفق از اشتباه نمی ترسند زیرا می دانند از اشتباه ترسیدن بزرگترین اشتباه است .

معامله گران موفق گذ شته را فراموش نموده و ” روز از نو روزی از نو ” را همواره شعار خود قرار می دهند.

معامله گران موفق همواره موفقیت های روز افزون خود را در عالم خیال بوضوح وبا اطمینان و با احساس تجسم می نمایند.

معامله گران موفق هر بار که می بازند درسی می آموزند.

معامله گر موفق حسرت فرصتهای از دست رفته را نمی خورد بلکه به خاطر فرصتهای استفاده شده شکر گذار است.

معامله گران موفق چگونه ترید می کنند:

معامله گران موفق پذیرای هر نوع اتفاقی بوده و با شوق و ذوق آ نچه را که می باید انجام داده و با اعتماد بنفس به راه خود ادامه می دهند.

معامله گران موفق با مقدار سرمایه ای معامله می کنند که از لحاظ مالی و روانی گنجایش و قدرت از دست دادن آنرا داشته باشند .

معامله گران موفق هنگام ضرر خود را نمی بازند و هنگام منفعت، منافع حاصله را حق خود دانسته و ذوق زده و از خود بیخود نمی شوند.

معامله گران موفق هنگام شروع معامله در صورت مساعد بودن شرایط بدون امید به بهره برداری ویا ترس از ضرر و با این نگرش که هر اتفاقی ممکن است رخ دهد و همه چیز امکان وقوع دارد معا ملات خود را انجام داده و به محض وقوع ضرر از بازار خارج می گردند و در صورت شروع منفعت با انجام اقدامات لازم بر اساس سیستم معاملاتی خود در گسترش آن اهتمام می ورزند. بنابراین، پیش بینی که عادتی ناپسند می باشد نه تنها برای آنان لزومی ندارد.

معامله گران موفق در حین معامله بفکر سود و زیان و سایر ملاحظات مالی نبوده بلکه تمرکز فکری آنها فقط بر پیاده­ سازی و اجرای صحیح برنامه معاملاتی است.

معامله گران موفق مقابله و روبروئی با ضرر را حتمی و غیر قابل اجتناب پنداشته و سعی در جلوگیری از گسترش زیان می نمایند و در این صورت مبالغی را که متضرر می گردند جزء مخارج فعالیتهای معاملاتی خود محسوب می­دارند.

معامله گر موفق با قواعد مشخصی به زیان ها اجازه نمی دهد زیادتر شوند ولی به سودها اجازه می دهد که زیاد و زیاد تر شوند .

معامله گر موفق به محض نشستن پای کامپیوتر و قبل از بررسی و طرح ریزی معامله را شروع نمی کند .

معامله گر موفق پس از زیان معامله بعدی را به قصد جبران زیان و بر اساس مقدار زیان وارده بنا نمی کند بلکه هر معامله را بطور مستقل نگاه می کند .

معامله گران موفق در پیروی و تبعیت از دستورات متدی که انتخاب کرده اند علی الرغم زیانهای تصادفی و غیر قابل اجتناب، پایدار و با ثبات هستند زیرا می دانند که تحت قوانین احتمالات٬ در طول مدت و در مجموع برنده خواهند بود.

معامله گران موفق به محض شروع بکار و ورود به بازار ٬ نقطه توقف و هنگام خروج خود را در صورت بروز خط، پیشاپیش تعین می نمایند.

معامله گران موفق هنگام بروز خطر به معنی ضرر، فرار را بر قرار ترجیح می دهند.

معامله گران موفق تسلم حرکات و تصمیم بازار هستند و بر تحلیل و برداشت خود اصرار نمی ورزند .

معامله گران موفق همیشه تأ کید می نمایند که فقط باید با سرمایه ای شروع به معاملات نمود که قدرت و تحمل از دست دادن آن را از لحاظ مالی و روانی داشته باشد. بدین معنی که می بایست سرمایه ای را در این راه بکار می برد که در زند گی شخص کم تاثیر باشد.

موفق باشید!

5 3 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
4 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها