ما هم مانند شما تریدر و سرمایه گزار بازارهای مالی هستیم، با امید و آرزو و برنامه های تقریبا مشابه.

پنج مرحله ای که یک معامله گر ممکن است با آن مواجه شود بترتیب زیر است:

  1. حماقت
  2. بی کفایتی
  3. بی کفایتی هوشمندانه
  4. ترید هوشمندانه همراه با ترس از ترید
  5. Zone