خطر از دست دادن سرمایه

خطر از دست دادن سرمایه ترید یا همان Risk of Ruin، زمانی اتفاق می افتد که معامله گر سرمایه خود را تا آنجا از دست می دهد که امکان معامله و ترید برای او از بین می رود.

البته اگر به جدول برگشت سرمایه از دست رفته نگاهی داشته باشیم، بهتر متوجه مشقت و سختی برگرداندن سرمایه ای می شویم که بخش عمده از آن دست رفته است. پس باید بخاطر داشت که معامله گر باید به گونه عمل کند هیچگاه دچار از دست دادن کل سرمایه اش نشود.

عوامل موثر در محاسبه ریسک از دست رفتن سرمایه

سه عامل اصلی در تعیین ریسک و خطر از دست رفتن کل سرمایه وجود دارد که شامل درصد سرمایه اختصاص داده شده به یک ترید، نرخ موفقیت، نسبت ریسک به ریوارد.

عامل اول: میزان سرمایه وارد شده در ترید

یکی از مهمترین پارامترهایی که در مدیریت سرمایه لحاظ می شود، میزان درصد سرمایه ای است که برای یک معامله خاص کنار گذاشته می شود. این عامل ارتباط مستقیم با Risk of Ruins دارد. یعنی هرچه درصد این سرمایه بیشتر باشد درصد احتمال از دست رفتن سرمایه بیشتر می شود.

عامل دوم: نرخ موفقیت (Win Rate)

نرخ موفقیت دارای فرمول ساده است. کسر کردن تریدهای که منفی شده اند از کل معاملات انجام شده، نرخ موفقیت را نشان می دهد. این عامل ارتباط معکوس با خطر از دست دادن سرمایه در بازارهای مالی دارد . به عبارت دیگر، با افزاش نرخ موفقیت، میزان درصد احتمال ورشکسته شدن تریدر کاهش می یابد.

عامل سوم: نرخ سودآوری (Payoff Ratio)

نرخ سودآوری از تقسیم میانگین سود(Win) به میانگین ضرر(Loss) به دست می آید. برای مثال، اگر با ریسک یک واحد پول (۱ دلار)، به میزان دو واحد (۲ دلار) سود به دست آمده باشد. نرخ سودآوری ۱:۲ می باشد.

این عامل نیز مانند نرخ موفقیت، رابطه معکوس با احتمال از دست رفتن سرمایه دارد. به عبارت ساده تر، با افزایش نرخ سودآوری احتمال اخراج از بازار به دلیل نقصان سرمایه کاهش می یابد.

در جدولهایی که در ادامه ارایه شده است، می توان با تغییر میزان هر یک از عوامل بالا، میزان تغییر Risk of Ruins را مشاهده کرد.

هدف از مطرح کردن میزان خطر از دست رفتن سرمایه

هدف از ارائه این مطلب، آشنایی با این موضوع است که از دست دادن سرمایه در بازارمالی، بویژه در بازارهایی که دارای ضریب اهرمی (Leveraged Markets) هستند (مانند فارکس، معاملات آتی در بورس و رمزارزها) چقدر محتمل است و معامله گر باید چه مواردی را در تردید خود لحاظ کند.

هدف دوم مربوط به موضوع چرخ رشد و سقوط (Boom and Bust) است. محاسبات مروبط به Risk of Ruins به ما در فهم این موضوع کمک می کند که چطور با افزایش تعداد معاملات، خطر از دست دادن سرمایه افزایش پیدا می کند. این فارغ از مسئله روانی است و صرفا جنبه محاسباتی دارد.

این موضوع از بعد روانی در سری ویدیوهای آموزشی از تحلیل تا ترید بحث شده است.

مثال

برای درک موضوع احتمال شکست مثال زیر را در نظر بگیرید.

فرض کنید که با یک سیستم معاملاتی در حال ترید هستید که در آن شما ۱۰۰% سرمایه خود را در یک معامله دخیل می کنید(عامل اول). همچنین نرخ سودآوری شما ۱:۱ است.(عامل دوم) و نرخ موفقیت شما اینگونه است که از هر ۵ ترید ۳ مورد با سود تمام می شود یعنی نرخ موفقیت ۶۰%.

با این مفروضات حال سناریو زیر را دنبال کنید:

اگر معامله گر در همان ترید اول ضرر کند، کل سرمایه خود را از دست خواهد داد. احتمال بعدی این است که معامله اول او سودده باشد. در این صورت سرمایه او به دوبرابر افزایش خواهد یافت.

پس احتمال اینکه در انتهای معامله اول او کل سرمایه خود را از دست بدهد ۴۰ درصد است.

۰.۴ = ۲/۵

در ادامه که سرمایه معامله گر دوبرابر شده است، امکان از دست دادن با یک ضرر وجود ندارد. بنابراین باید او دو معامله زیان ده پشت سرهم داشته باشد تا سرمایه اش از دست برود. در محاسبه این شرایط طبق فرمول زیر عدد ۴۹.۶% به دست می آید.

برای رسیدن به احتمال باید ردیف معاملات به اینگونه باشد : سود ، ضرر، ضرر

۰.۴۹۶ = (۰.۴*۰.۴*۰.۶) + ۰.۴

اگر معامله دوم نیز با سود تمام شود، سرمایه فرد نسبت به میزان اول خود ۴ برابر می شود. پس برای از دست رفتن سرمایه لازم است که ۳ معامله زیان ده متوالی داشته باشد به این صورت که تریدها به ترتیب: سود، سود، ضرر، ضرر، ضرر باشند.

با شرایط فوق احتمال از دست رفتن سرمایه به ۵۴.۲% افزایش می یابد.

۰.۵۴۲ = (۰.۴*۰.۴*۰.۴*۰.۶) + ۰.۰۹۶۲ + ۰.۴

همانطور که روشن است، زمانی که معامله گر پیش می رود، اگر دچار چندین معامله زیان ده پشت سرهم بشود، احتمال اینکه کل سرمایه خود را از دست بدهد بیشتر می شود. در این شرایط قوانین مدیریت سرمایه، کاهش میزان ریسک را پیشنهاد می کنند. البته این پیشنهاد بر اساس آماری است که برای یک سیستم معاملاتی خاص بدست آمده است می باشد.

جدول های Risk of Ruins

در ادامه جدول های مربوط به تخمین ریسک از دست دادن سرمایه ارایه شده است. طبق آنچه در بخش عوامل موثر در محاسبه این ریسک مشاهده کردید، در هر جدول عامل های دوم و سوم قرار داده شده اند. نرخ موفقیت در ستون و میزان سودآوری در سطر جدول.

اما هر جدول دارای یک میزان سرمایه درگیر متفاوت است که از ۱۰ درصد تا ۱۰۰ درصد به تعداد ۶ جدول ارایه شده است. در این جدول ها نرخ موفقیت از ۲۰ درصد تا ۷۰ درصد لحاظ شده است. نرخ سودآوری هم از نسبت ۱:۱ تا نسبت ۱:۵ محاسبه شده است.

جدول اول

در این جدول میزان سرمایه درگیر در ترید ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است. فرض بر این است که معامله گر کل این میزان از سرمایه خود را در یک معامله درگیر کرده است. در صورتیکه معامله گر بخواهد این ۱۰ درصد را مثلا در ۴ ترید تقسیم کند، احتمال از دست رفتن سرمایه به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. زیرا تنوع سازی باعث کاهش ریسک می شود. البته با لحاظ کردن و جلوگیری از عامل همرفتی در معاملات انجام شده.

دلیل موضوع بالا این است که اگر تنوع سازی به درستی انجام گیرد احتمال اینکه تمام ۴ ترید فرضی پاراگراف بالا دچار زیاد شود پایین می آید.

Payoff Ratio
۵:۱
Payoff Ratio
۴:۱
Payoff Ratio
۳:۱
Payoff Ratio
۲:۱
Payoff Ratio
۱:۱
Win Rate
%۴۶%۹۹%۱۰۰%۱۰۰%۱۰۰%۲۰
%۱۶.۲%۳۰.۳%۹۹%۱۰۰%۱۰۰%۲۵
%۱۰.۲%۲۷.۷%۱۰۰%۱۰۰%۳۰
%۲.۳%۳.۶%۸.۲%۶۰.۸%۱۰۰%۳۵
%۰.۸%۱.۳%۲.۵%۱۴.۳%۱۰۰%۴۰
%۰.۳%۰.۴%۰.۸%۳۳%۱۰۰%۴۵
%۰.۱%۰.۱%۰.۲%۰.۸%۹۹%۵۰
%۰.۱%۰.۱%۰.۲%۱۳.۲%۵۵
%۱.۷%۶۰
%۰.۲%۶۵
%۷۰

جدول دوم

این جدول نشان دهنده میزان ریسک از دست دادن سرمایه در شرایطی است که معامله گر ۲۰ درصد کل سرمایه خود را در ترید وارد می کند. برای مثال اگر او به میزان ۱۰۰۰۰ دلار سرمایه داشته باشد، دوهزار دلار از آن را ریسک می کند.

Payoff Ratio
۵:۱
Payoff Ratio
۴:۱
Payoff Ratio
۳:۱
Payoff Ratio
۲:۱
Payoff Ratio
۱:۱
Win Rate
%۶۸.۳%۹۹%۱۰۰%۱۰۰%۱۰۰%۲۰
%۴۰.۲%۵۵.۴%۹۸.۹%۱۰۰%۱۰۰%۲۵
%۲۴.۷%۳۱.۷%۵۲.۶%۱۰۰%۱۰۰%۳۰
%۱۵.۳%۱۸.۷%۲۸.۷%۷۷.۹%۱۰۰%۳۵
%۹.۴%۱۱.۳%۱۵.۹%۳۷.۶%۱۰۰%۴۰
%۵.۸%۶.۵%۸.۷%۱۸.۳%۱۰۰%۴۵
%۳.۴%۳.۸%۴.۷%۹۹%۵۰
%۲.۱%۲.۵%۴.۴%۳۶.۸%۵۵
%۱.۱%۱.۳%۱۳%۶۰
%۰.۵%۰.۵%۰.۶%۰.۸%۴.۶%۶۵
%۰.۳%۰.۳%۰.۳%۰.۴%۱.۵%۷۰

جدول سوم

جدول سوم مربوط احتمالات از دست دادن سرمایه در شرایطی که تریدر ۲۵ درصد از کل سرمایه موجود در بازار را درگیر یک ترید می کند.

Payoff Ratio
۵:۱
Payoff Ratio
۴:۱
Payoff Ratio
۳:۱
Payoff Ratio
۲:۱
Payoff Ratio
۱:۱
Win Rate
%۷۳.۶%۹۹%۱۰۰%۱۰۰%۱۰۰%۲۰
%۴۸.۷%۶۲%۹۹.۱%۱۰۰%۱۰۰%۲۵
%۳۲.۷%۳۹.۹%۵۹.۹%۱۰۰%۱۰۰%۳۰
%۲۲.۲%۲۶.۴%۳۶.۶%۸۲%۱۰۰%۳۵
%۱۵.۲%۱۷.۴%۲۲.۹%۴۵.۸%۱۰۰%۴۰
%۱۰.۲%۱۱.۱%۱۴.۲%۲۵.۹%۱۰۰%۴۵
%۶.۷%۷.۲%۸.۶%۱۴.۷%۹۹%۵۰
%۴.۴%۴.۵%۵.۲%۸.۲%۴۴.۷%۵۵
%۲.۷%۲.۷%۴.۳%۱۹.۵%۶۰
%۱.۵%۱.۶%۱.۶%۲.۳%۸.۳%۶۵
%۰.۸%۰.۸%۰.۹%۱.۱%۳.۶%۷۰

جدول چهارم

جدول چهارم نشان دهنده شرایطی است که معامله گر یک سوم سرمایه خود را در معرض ریسک قرار می دهد. به عبارتی ۳۳ درصد از کل سرمایه خود را.

Payoff Ratio
۵:۱
Payoff Ratio
۴:۱
Payoff Ratio
۳:۱
Payoff Ratio
۲:۱
Payoff Ratio
۱:۱
Win Rate
%۷۹.۶%۹۹%۱۰۰%۱۰۰%۱۰۰%۲۰
%۵۸.۱%۶۹.۹%۹۹.۱%۱۰۰%۱۰۰%۲۵
%۴۲.۸%۵۰.۱%۶۸%۱۰۰%۱۰۰%۳۰
%۳۲.۴%۳۶.۵%۴۷.۴%۸۶.۲%۱۰۰%۳۵
%۲۴.۳%۲۶.۹%۳۳.۲%۵۵.۹%۱۰۰%۴۰
%۱۷.۹%۱۹.۵%۲۳%۳۶.۴%۱۰۰%۴۵
%۱۳.۳%۱۳.۹%۱۶.۱%۲۳.۶%۹۹%۵۰
%۹.۶%۱۰%۱۱%۱۵.۱%۵۵.۱%۵۵
%۶.۴%۶.۸%۷.۲%۹.۵%۲۹.۷%۶۰
%۴.۴%۴.۴%۴.۷%۵.۸%۱۵.۵%۶۵
%۲.۸%۲.۸%۲.۹%۳.۵%۷.۹%۷۰

جدول پنجم

این جدول اعداد مربوط به خطر از دست دادن سرمایه را برای ریسک ۵۰ درصدی نشان می دهد.

Payoff Ratio
۵:۱
Payoff Ratio
۴:۱
Payoff Ratio
۳:۱
Payoff Ratio
۲:۱
Payoff Ratio
۱:۱
Win Rate
%۸۵.۸%۹۹%۱۰۰%۱۰۰%۱۰۰%۲۰
%۶۹.۵%۷۸.۹%۹۹.۱%۱۰۰%۱۰۰%۲۵
%۵۷.۲%۶۳.۱%۷۷.۳%۱۰۰%۱۰۰%۳۰
%۴۷%۵۱.۱%۶۰.۶%۹۰.۶%۱۰۰%۳۵
%۳۹.۲%۴۱.۶%۴۷.۹%۶۷.۸%۱۰۰%۴۰
%۳۲.۱%۳۳.۷%۳۷.۸%۵۰.۶%۱۰۰%۴۵
%۲۶%۲۶.۹%۲۹.۵%۳۸.۲%۹۹%۵۰
%۲۰.۸%۲۱.۲%۲۲.۹%۲۸.۹%۶۷.۲%۵۵
%۱۶.۱%۱۶.۶%۱۷.۴%۲۰.۸%۴۴.۳%۶۰
%۱۲.۵%۱۲.۵%۱۳%۱۵.۱%۲۸.۹%۶۵
%۹.۳%۹.۳%۱۰.۶%۷۰

جدول ششم

اگر معامله گر ریسک کند و با تمام سرمایه خود وارد بازار شود، چه میزان احتمال دارد که سرمایه خود را از دست بدهد؟ جواب این سوال در جدول زیر ارایه شده است.

Payoff Ratio
۵:۱
Payoff Ratio
۴:۱
Payoff Ratio
۳:۱
Payoff Ratio
۲:۱
Payoff Ratio
۱:۱
Win Rate
%۹۲.۶%۹۹%۱۰۰%۱۰۰%۱۰۰%۲۰
%۸۳.۴%۸۸.۷%۹۹.۱%۱۰۰%۱۰۰%۲۵
%۷۵.۶%۷۹.۴%۸۸.۱%۱۰۰%۱۰۰%۳۰
%۶۸.۷%۷۱.۳%۷۷.۸%۹۵.۱%۱۰۰%۳۵
%۶۲.۱%۶۴.۷%۶۹.۱%۸۲.۵%۱۰۰%۴۰
%۵۶.۵%۵۷.۹%۶۱.۵%۷۱.۴%۱۰۰%۴۵
%۵۰.۸%۵۱.۸%۵۴.۱%۶۱.۸%۹۸.۹%۵۰
%۴۵.۳%۴۶.۳%۴۷.۸%۵۳.۴%۸۱.۹%۵۵
%۴۰.۲%۴۰.۶%۴۱.۹%۴۵.۷%۶۶.۷%۶۰
%۳۴.۹%۳۵.۶%۳۶.۳%۳۸.۸%۵۳.۷%۶۵
%۳۰%۳۰%۳۰.۶%۳۲.۲%۴۳%۷۰

منبع : کتاب Money Management Strategies for Futures Traders (Nauzer Balsara)

سید محمود حسینی

سیستم معاملاتی، ابزار موفقیت یک معامله گر

جدول برگشت سرمایه

5 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها