تقویم اقتصادی روز

تقویم اقتصادی فارسی

خواندن اخبار انگلیسی به خودی خود کار سخت و زمانبری می تواند باشد. بویژه اگر معامله گر تسلط کافی به آن نداشته باشد، درک تاثیر آن نیز کار را سخت تر خواهد کرد. به این منظور اگر می خواهید اخبار و تقویم اقتصادی مربوط به بازارهای مالی جهانی را به صورت فارسی در دسترس داشته باشید، یکی از بهترین سایت های فارسی که اخبار اقتصادی را به صورت فارسی با توضیحات کامل ارایه می کند سایت چارت مدیا می باشد.

از اینجا می توانید به سایت چارت مدیا منتقل شوید.