قاعده ۷۲

قاعده ۷۲

قاعده۷۲ یک قانون ساده برای محاسبه مدت‌زمانی که لازم است تا سرمایه شما در بازار سهام، فارکس، رمز ارزها و یا هر بازار مالی دیگر دوبرابرشود. برای محاسبه این مدت‌زمان لازم است که شما نرخ متوسط رشد سرمایه خود را در نظر بگیرید. اگر نرخ در نظر گرفته‌شده روز باشد (مثلاً ۵ درصد روزانه) عدد به‌دست‌آمده هم به‌روز خواهد بود و اگر شما نرخ رشد ماهیانه را لحاظ کنید، عدد به‌دست‌آمده تعداد ماه‌هایی خواهد بود که در آن مدت حساب شما دو برابر خواهد شد.
برای محاسبه کافی است که عدد ۷۲ رو به عدد نرخ رشد تقسیم کنید.

(نرخ رشد/۷۲)= زمان موردنیاز برای دو برابر شدن سرمایه

مثال: فرض کنید که شما به‌طور متوسط روزانه ۳ درصد سود می‌کنید. با این اوصاف

۷۲/۳=۲۴ روز

۲۴ روز زمان لازم است تا حساب شما با رشد روزانه ۳ درصد دو برابر شود.
مثال: فرض کنید که ماهیانه شما ۲۰ درصد سود می‌کنید

۷۲/۲۰=۳.۶

پس از سه ماه و ۲۰ روز حساب شما دو برابر خواهد شد.
قانون ۷۲ دقت فرمول نرخ برگشت سرمایه را ندارد و در برخی موارد اندکی با واقعیت فاصله دارد اما به‌اندازه‌ای نیست که این قاعده را بی‌اعتبار کند.
این قاعده می‌تواند به ما کمک کند که درک درستی از موضوع نرخ رشد سرمایه و نگاه معقول به آن داشته باشیم.