ویدیوهای روانشناسی معامله گر

ویدیوی شکست و کنترل در معامله گری

ویدیوی ترس در معامله گری

ویدیوی ترس در معامله گری ۲

ویدیوی اعتماد بنفس در معامله گری

ویدیوی ذهن یک معامله گر

ویدیوی ذهن آشفته و انضباط

ویدیوی استراتژی فردی یک معامله گر

ویدیوی آسیب شناسی رفتار یک معامله گر

ویدیوی انتخاب سیستم معاملاتی

ویدیوی تعصب های معامله گری

ویدیوی طمع در معامله گری

ویدیوی استراتژی فردی ۲

ویدیوی استراتژی فردی ۳

ویدیوی شکست پس از شادی