از کسری تجاری بریتانیا تا تورم و خلق پول در چین

سید محمود حسینی منتشر شده در روزنامه اقتصادی تعادل در نگاهی اجمالی به شاخص های اقتصادی دنیا، عمده اخبار منتشر شده در روز دوشنبه یازدهم آوریل مربوط به حوزه های پوند استرلینگ انگلستان و یوان چین بود. در حوزه پوند، اعداد منتشر شده نشان از کسری تجاری انگلستان داشت. تراز…