منطقه پرفشار بیت کوین

منطقه پرفشار بیت کوین سیدمحمود حسینی موضوعی که ذهن معامله گران این رمزارز پرطرفدار را می تواند مشغول کند این است که بعد از این رشد ۱۵هزار دلاری بیت کوین گام بعدی آن چیست. در مقاله قبلی با تحلیلی که روی بیت کوین داشتیم، دو سناریو برای آن مطرح شد…