بورس غم زده

بورس غم زده سید محمود حسینی سال ها بعد از نظریه بازارکارآمد که متعقد بود همه چیز عقلایی است و بازیگران بازارهای مالی افرادی هستند که کاملا بر پایه منطق عمل می کنند. اما بعدها رگه هایی از رفتارهای هیجانی و احساسی خودش را در بازار نشان داد بویژه بعد…

رمزارز رمزآلود

رمزارز رمزآلود سیدمحمود حسینی رمرزارزها از همان ابتدا موضوع معمول و روز نبودند و حتی این روزها هم که همه جا از آنها صحبت می شود برای بسیاری پایه شکل گیری آنها کمی نامفهوم است. بسیاری افراد که به خرید و فروش رمزارزها می پردازند، از فناوری هایی که این…